Kleine ondernemersregeling in de BTW wijzigt

 In Geen categorie, Ondernemen

Sinds 1 januari 2013 kunt u niet langer de kleine ondernemingsregeling (KOR) toepassen als uw onderneming in het buitenland gevestigd is en uw onderneming uitsluitend in Nederland prestaties verricht.

Uw onderneming kan gebruik maken van de KOR als u in een jaar minder dan € 1.883 BTW betaalt. Uw onderneming komt dan in aanmerking voor belastingvermindering of hoeft helemaal geen BTW te betalen. Hoeveel belastingvermindering uw onderneming krijgt hangt af van het BTW-bedrag dat u de Belastingdienst zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als u de regeling niet zou toepassen. Moet uw onderneming € 1.345 of minder BTW betalen aan de fiscus dan hoeft u geen BTW te betalen. Betaalt uw onderneming € 1.346 tot € 1.883 BTW per jaar dan kunt u de vermindering uitrekenen met de volgende rekensom: 2,5 maal (€ 1.883 – BTW-bedrag).

De KOR geldt niet per onderneming

Om in aanmerking te komen voor de KOR moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma;
• U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 BTW betalen in een jaar;
• U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW.

Heeft u meer dan één onderneming, dan moet u bij de berekening van de vermindering voor de KOR de BTW-bedragen voor deze ondernemingen bij elkaar optellen. De KOR geldt namelijk voor de ondernemer en niet per onderneming. Ook mag u de KOR (blijven) toepassen als u een onderneming start, stopt of overneemt.

Recent Posts

Leave a Comment