Bij pensioen geldt doorwerkvereiste niet altijd

 In Geen categorie, Particulier

In sommige situaties kan het wettelijke doorwerkvereiste komen te vervallen. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2013. Dit besluit zorgt ervoor dat werknemers die met vroegpensioen zijn gegaan, hun pensioenuitkering toch tegelijk met hun AOW-uitkering kunnen laten ingaan.

Het wettelijke doorwerkvereiste regelt dat uitstel van de ingangsdatum van het pensioen zoals die in het pensioenreglement staat alleen mogelijk is als de werknemer na die ingangsdatum in dienst blijft. Het laten vervallen van het doorwerkvereiste is het gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd. Sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met één maand gestegen. Dit heeft te maken met de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor de AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar komt te liggen en in 2023 op 67 jaar. Volgend jaar gaat ook de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen dat een werknemer opbouwt bij zijn werkgever omhoog naar 67 jaar.

Ingangsdatum aanvullend pensioen niet uitstellen

De verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd kan voor problemen zorgen bij mensen die niet meer werken en van bijvoorbeeld een VUT- of prepensioenregeling gebruikmaken. De ingangsdatum die in het pensioenreglement staat van het aanvullend pensioen zal meestal bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd zijn. Omdat deze mensen niet meer werken, kunnen zij niet voldoen aan het wettelijke doorwerkvereiste. Hierdoor kunnen zij de ingangsdatum van hun aanvullend pensioen niet uitstellen en loopt de ingangsdatum van de AOW-uitkering en het aanvullend pensioen niet meer gelijk. Dit zou tot lastige situaties kunnen leiden voor pensioenuitvoerders en pensioengerechtigden.

Wettelijk doorwerkvereiste vervalt

Staatssecretaris Weekers heeft daarom in een besluit (pdf) laten weten dat voor (ex-)werknemers die vóór 1 januari 1950 zijn geboren het wettelijke doorwerkvereiste komt te vervallen. Dit betekent dat deze werknemers de ingangsdatum van hun aanvullende pensioen mogen uitstellen totdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zonder dat zij hoeven door te werken. Met ingang van 1 april 2015 geldt het wettelijke doorwerkvereiste wel weer voor iedereen.

Recent Posts

Leave a Comment