U betaalt 16% crisisheffing over hoge beloning

 In Financieringen, Geen categorie

U betaalt 16% crisisheffing over hoge beloning Kwam uw inkomen in 2012 uit boven de € 150.000? Dan moet uw organisatie eind maart 2013 een crisisheffing van 16% betalen over het bedrag dat deze grens overschrijdt. Ook als uw organisatie werknemers in dienst heeft die meer verdienen dan dit bedrag, moet u deze werkgeversheffing betalen. Met deze crisisheffing voldoet het kabinet aan de begrotingseisen die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.

In het Begrotingsakkoord 2013 heeft de het kabinet een aantal maatregelen opgenomen die nodig zijn om te voldoen aan de Europese begrotingseisen. De crisisheffing is één van deze maatregelen. Deze moet u als werkgever betalen over elk jaarsalaris wat boven de € 150.000 uitkomt. De heffing komt naast de loonheffing die uw organisatie al heeft ingehouden op uw loon of het loon van uw werknemer.

Reiskostenvergoeding hoeft u niet mee te rekenen

U bepaalt de hoogte van de beloning door te kijken naar het bedrag dat uw organisatie daadwerkelijk heeft uitbetaald. Eventuele vergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding of ontslagvergoeding hoeft u bij deze berekening niet mee te nemen, maar vakantiegeld, een 13e maand en eventuele bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak tellen wel mee. Als u of uw werknemer halverwege het jaar is ontslagen of bij uw organisatie is aangenomen, is het niet nodig om het loon te herleiden naar een heel jaar.

U moet de crisisheffing vóór 31 maart 2013 betalen

De aanslag voor de crisisheffing moet u hebben betaald op 31 maart 2013. Ook als uw organisatie voor die datum is opgeheven of overgenomen moet u toch gewoon de crisisheffing betalen. In de nieuwste editie van Bestuur Rendement, die deze week bij u op de mat ligt, leest u meer over deze crisismaatregel en alle andere belastingtarieven voor 2013.

Recent Posts

Leave a Comment