Koop deels gesloopt gebouw: geen BTW, wel overdrachtsbelasting

 In Financieringen, Geen categorie

De Hoge Raad heeft op 11 januari 2013 het eindarrest gewezen in de zaak van J.J. Komen en Zonen Beheer. Op een verwijzingsverzoek van de Hoge Raad had het Europese Hof van Justitie op 12 juli 2012 geoordeeld dat de levering van een onroerende zaak die bestaat uit een terrein en een oud gebouw, waarvan de sloop al begonnen is en waar een nieuw gebouw voor in de plaats komt, van BTW is vrijgesteld.

De vrijstelling van overdrachtsbelasting is dan niet van toepassing. Het Europese Hof achtte daarbij van belang dat het oude gebouw op het tijdstip van de levering slechts gedeeltelijk was gesloopt en gedeeltelijk nog in gebruik was.

In het eindarrest gaf de Hoge Raad aan dat de onroerende zaak ten tijde van de levering niet kan worden aangemerkt als een nieuw gebouw, waardoor geen BTW, maar wel overdrachtsbelasting is verschuldigd. De opgelegde naheffingsaanslag overdrachtsbelasting blijft daarom in stand.

Recent Posts

Leave a Comment