DGA wint rechtszaak over werkruimte in verhuurd pand

 In Fiscaal Juridisch, Geen categorie

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag een werkruimte in zijn pand dat hij verhuurt aan een BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, beschouwen als een werkruimte voor een werknemer. Dit betekent dat het geen ter beschikking gestelde werkruimte is aan de DGA en dat hij de huurinkomsten kan opvoeren als resultaat uit overige werkzaamheden minus de kosten en afschrijving van het pand.

De DGA houdt alle aandelen in zijn BV en is samen met zijn echtgenote eigenaar van een woning. Tot 13 mei 2004 heeft hij in deze woning gewoond. Vanaf 13 mei 2004 woont de DGA op een ander adres. Zijn vrouw en kinderen verhuizen in de maanden juli en augustus 2005 ook naar dit adres. De woning staat begin 2005 te koop voor € 795 000.

In 2005 sluit de DGA met een andere BV, waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, een huurovereenkomst. De woning wordt met ingang van 1 juli 2005 voor een periode van vijf jaar, door de DGA aan de andere BV, verhuurd voor een huurprijs van € 3500 per maand. In zijn aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 2008 heeft de DGA de inkomsten uit het pand opgenomen als resultaat uit overige werkzaamheden.

De inspecteur stelt dat sprake is van het ter beschikking stellen van een werkruimte. De huur van het pand dient dan als loon in aanmerking te worden genomen en aftrek van kosten is niet mogelijk. Volgens de DGA is de inbrengwaarde van de onroerende zaak € 850 000, volgens de inspecteur moet van een WOZ-waarde van € 706 000 worden uitgegaan.

Rechtbank Leeuwarden stelt dat er geen sprake is van een werkruimte in een woning die aan belastingplichtige ter beschikking staat. Het pand wordt immers door de DGA verhuurd aan de BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, waardoor deze niet aan DGA, maar aan deze BV ter beschikking staat. Dat de BV het pand vervolgens weer aan de DGA, in zijn hoedanigheid van werknemer van de BV, als werkruimte ter beschikking stelt, doet aan deze constatering niet af. De DGA geeft hier de belastinginspecteur het nakijken.

De rechtbank stelt daarom vast dat de DGA met het verhuurde pand vermogensbestanddelen rendabel maakt door het ter beschikking te stellen aan een vennootschap, waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. De rechtbank stelt de inbrengwaarde per 1 juli 2005 in goede justitie vast op € 800 000. De afschrijving voor 2008 bedraagt 2,5% van deze waarde.

Recent Posts

Leave a Comment