KINDEROPVANG TOESLAG

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.

WIE KRIJGT KINDEROPVANGTOESLAG?

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als:

• u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw partner.
• uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.